იფიქრე გლობალურად

კომპანიის საქმიანობა

იმპორტი

 World Medicine,Rotapharm​, World Medicine Ophthalmics, Dr. Sertus.

სემინარები

სემინარები ჯერ ჯერობით არ არის დაგეგმილი.

პროდუქცია