იფიქრე გლობალურად

პროდუქცია
ROTAPHARM
რივასტორონი

რივასტორონი

ვებ გვერდი: http://www.rotapharm.co.uk/

რივასტორონი
RIVASTORON
 
სავაჭრო დასახელება
რივასტორონი, Rivastoron
 
საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება
რივასტიგმინი, Rivastigmine
 
წამლის ფორმა
შიგნით მისაღები ხსნარი.
აღწერილობა: გამჭვირვალე, ყვითელი ფერის ხსნარი.
 
შემადგენლობა
პრეპარატის 1 მლ შეიცავს:
აქტიური ნივთიერებები: რივასტიგმინი (რივასტიგმინის ტარტრატის ფორმით) 2 მგ.
დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის ბენზოატი, ლიმონმჟავას მონოჰიდრატი, ნატრიუმის ციტრატი, ქინოლონი ყვითელი, გასუფთავებული წყალი.
 
პრეპარატის ათქ კოდი N06DA03.
 
ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი
თავის ტვინის აცეტილქოლინესთერაზას სელექტიური ინჰიბიტორი. დემენციის სამკურნალო პრეპარატი.
 
ფარმაკოლოგიური თვისებები
ფარმაკოდინამიკა
თავის ტვინის აცეტილ- და ბუტირილქოლინესთერაზას სელექტიური, შექცევადი ინჰიბიტორი (აცეტილქოლინესთერზას ბლოკადის ხანგრძლივობა შეადგენს დაახლოებით 9 სთ-ს), რომელიც გამოიყენება ალცჰეიმერის დაავადებისა და დემენციის სამკურნალოდ პარკინსონის დაავადების დროს. რივასტიგმინი ანელებს ფუნქციურად აქტიური ნეირონების მიერ გამომუშავებული აცეტილქოლინის დაშლას. ამასთან, რივასტიგმინი სელექტიურად ზრდის აცეტილქოლინის შემცველობას თავის ტვინის ქერქსა და ჰიპოკამპში და ამგვარად, ხელს უწყობს ქოლინერგული ნერვული გადაცემის გაუმჯობესებას.
რივასტორონს შეუძლია დადებითად იმოქმედოს აცეტილქოლინის დეფიციტთან დაკავშირებული კოგნიტური ფუნქციების დაქვეითების დროს, ძირითადად ალცჰეიმერისა და პარკინსონის დაავადებებთან ასოცირებული დემენციების შემთხვევაში. ქოლინესთერაზების ინჰიბირებამ შეიძლება შეანელოს ამილოიდოგენეზში მონაწილე ბეტა-ამილოიდის ცილოვანი წინამორბედის ფრაგმენტების წარმოქმნა და ამგვარად, შეანელოს ამილოიდური ფოლაქების ფორმირება, რაც ალცჰეიმერის დაავადების ერთ-ერთ მთავარ პათოგნომურ ნიშანს წარმოადგენს.
რივასტორონი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს კოგნიტურ ფუნქციებს (ყურადღებას, მეხსიერებას, მეტყველებას), ფუნქციურ სტატუსსა და აქტივობას ყოველდღიურ საქმიანობაში, აგრეთვე ამცირებს დაავადების სიმძიმის ხარისხისა და ფსიქიკური და ქცევითი გამოვლინებების გამოხატულებას (როგორიცაა, აჟიტაცია, გულჩვილობა, ილუზიები, ჰალუცინაციები). რივასტორონით თერაპიის ეფექტი ვლინდება დაახლოებით მე-12 კვირას და ნარჩუნდება 6 თვის განმავლობაში მკურნალობის ფონზე.
ფარმაკოკინეტიკა
შეწოვა
რივასტიგმინი სწრაფად და სრულად შეიწოვება. ჩმახ პლაზმაში მიიღწევა დაახლოებით 1 საათის შემდეგ. 3 მგ დოზის მიღების შემდეგ აბსოლუტური ბიოშეღწევადობა შეადგენს დაახლოებით 36%-ს. ხსნარის სახით რივასტორონის მიღებისას საკვებთან ერთად რივასტიგმინის შეწოვა ფერხდება (ჩმახ-ის მიღწევის დრო იზრდება 90 წუთით, ჩმახ მცირდება 30%-ით, ამასთან AUჩ იზრდება დაახლოებით 30%-ით).
განაწილება
რივასტიგმინი ნაკლებად უკავშირდება პლაზმის ცილებს (დაახლოებით 40%). იოლად აღწევს ჰემატო-ენცეფალურ ბარიერში და მაქსიმალური კონცენტრაცია თავზურგტვინის სითხეში მიიღწევა 1,4-2.6 საათის შემდეგ.
მეტაბოლიზმი
რივასტიგმინი სწრაფად და მნიშვნელოვანი ხარისხით მეტაბოლიზდება (პლაზმის თ1/2 შეადგენს დაახლოებით 1 საათს) დეკარბამილირებულ მეტაბოლიტებამდე, ძირითადად ქოლინესთერაზათი ჰიდროლიზის გზით. ციტოქრომ P450–ის ძირითადი იზოფერმენტების მონაწილეობა რივასტიგმინის მეტაბოლიზმში მინიმალურია. აღნიშნულ მონაცემებს ადასტურებს დაკვირვებები, რომელთა თანახმად ადამიანის ორგანიზმში არ აღინიშნება რივასტიგმინის ურთიერთქმედება იმ პრეპარატებთან, რომლებიც მეტაბოლიზდება ციტოქრომ P450-ის მონაწილეობით.
გამოყოფა
რივასტიგმინი მეტაბოლიტების სახით ძირითადად თირკმელების საშუალებით გამოიყოფა; შარდში არ ვლინდება შეუცვლელი ფორმით. დოზის 90%-ზე მეტი გამოიდევნება მიღებიდან 24 საათის შემდეგ. განავალთან ერთად გამოიდევნება დოზის 1%-ზე ნაკლები. ალცჰეიმერის დაავადების მქონე პაციენტებში რივასტიგმინის ან მისი დეკარბამილირებული მეტაბოლიტის კუმულაცია არ აღინიშნება.
ფარმაკოკინეტიკა ხანდაზმული ასაკის პაციენტებში
ასაკთან დაკავშირებული ცვლილებები ბიოშეღწევადობის თვალსაზრისით არ გამოვლენილა.
 
გამოყენების ჩვენებები
- მსუბუქად ან ზომიერად გამოხატული ალცჰეიმერის ტიპის დემენცია (სავარაუდო ალცჰეიმერის დაავადება, ალცჰეიმერის დაავადება);
- მსუბუქად ან ზომიერად გამოხატული დემენცია პარკინსონის დაავადების დროს.
 
გამოყენების წესი და დოზები
ხსნარი შიგნით მისაღებად.
ხსნარის საჭირო რაოდენობა ამოღებული უნდა იქნეს ფლაკონიდან თანდართული დოზატორის საშუალებით. ხსნარის მიღება შეიძლება უშუალოდ დოზატორიდან.
რივასტორონი მიიღება 2-ჯერ დღეში, საუზმისა და ვახშმის დროს.
საწყისი რეკომენდებული დოზა შეადგენს 1.5 მგ-ს 2-ჯერ დღეში. პრეპარატის გამოყენებისას ქოლინერგული პრეპარატების ზემოქმედებისადმი განსაკუთრებით მგრძნობიარე პაციენტებში მკურნალობა უნდა დაიწყოს დოზით 1მგ 2-ჯერ დღეში.
დოზის შერჩევა
საწყისი რეკომენდებული დოზა შეადგენს 1.5 მგ (0.75 მლ ხსნარი) 2-ჯერ დღეში. თუ 2-კვირიანი მკურნალობის შემდეგ აღნიშნული დოზა კარგად გადაიტანება, იგი შეიძლება გაიზარდოს 3 მგ-მდე (1,5 მლ ხსნარი) 2-ჯერ დღეში. თუ პაციენტი კარგად იტანს მიღებულ დოზას, იგი შემდგომში შეიძლება გაიზარდოს 4,5 მგ-მდე (2.25 მლ ხსნარი) 2-ჯერ დღეში და შემდეგ 6 მგ-მდე (3მლ ხსნარი) 2-ჯერ დღეში – ინტერვალი დოზის ყოველ მატებას შორის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 2 კვირას. პარკინსონის დაავადების დროს ინტერვალი დოზის ყოველი მატების შემდეგ უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 4 კვირას.
არასასურველი მოვლენები, კერძოდ, გულისრევა, მუცლის ტკივილი, მადის დაქვეითება ან სხეულის მასის დაკლება, რომლებიც ვლინდება მკურნალობის დროს, შეიძლება შემცირდეს პრეპარატის 1 ან რამდენიმე დოზის გამოტოვების შემდეგ. თუ არასასურველი მოვლენები ნარჩუნდება, პრეპარატის სადღეღამისო დოზა უნდა შემცირდეს იმ დოზამდე, რომელსაც პაციენტი კარგად იტანდა.
შემანარჩუნებელი დოზა შეადგენს 1.5-6 მგ-ს 2-ჯერ დღეში. საუკეთესო თერაპიული ეფექტის მისაღწევად პრეპარატის დოზა უნდა შენარჩუნდეს მაქსიმალურად კარგად ასატან დონეზე.
მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა შეადგენს 12 მგ-ს (6 მგ 2-ჯერ დღეში).
პრეპარატის მიღების განახლება შეწყვეტის შემდეგ.
თუ შესვენება პრეპარატის მიღების შემდეგ შეადგენს რამდენიმე ან მეტ დღეს, მკურნალობის განახლება უნდა მოხდეს საწყისი დოზით გვერდითი რეაქციების (მაგალითად, მძიმე ღებინების) განვითარების რისკის შესამცირებლად. დოზის თანდათანობით მატება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, როგორც ეს ზემოთ არის აღწერილი.
ღვიძლის ან თირკმელების ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტებში პრეპარატის დოზირების რეჟიმის კორექცია საჭირო არ არის.
 
უკუჩვენებები
მომატებული მგრძნობელობა რივასტიგმინის, კარბამატის სხვა წარმოებულების  ან პრეპარატის სხვა კომპონენტების მიმართ.
რივასტორონი უკუნაჩვენებია ღვიძლის ფუნქციის მძიმე დარღვევების მქონე პაციენტებისთვის, ვინაიდან მისი გამოყენება მოცემულ პოპულაციაში შესწავლილი არ არის.
 
გვერდითი მოქმედება
ნერვული სისტემისა და გრძნობათა ორგანოების მხრივ: მოთენთილობა, ასთენია, თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი, ძილიანობა, აგზნება, უძილობა, ორიენტაციის დარღვევა, დეპრესია, ტრემორი.
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ: გულისრევა, ღებინება, დიარეა, მუცლის ტკივილი, ანორექსია, დისპეფსია.
სხვა: ალერგიული რეაქციები, ოფლიანობა, სხეულის მასის დაქვეითება.
 
განსაკუთრებული მითითებები
რივასტორონი, როგორც სხვა ქოლინომიმეტური საშუალებები, მიიღება სიფრთხილით სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომის ან გამტარობის დარღვევების (სინოატრიული ბლოკადა, AV-ბლოკადა) მქონე პაციენტებში.
ქოლინერგულმა სტიმულაციამ შეიძლება გაზარდოს კუჭში მარილმჟავას სეკრეცია, გამოიწვიოს შარდგამომყოფი გზების ობსტრუქციის გაძლიერება და კრუნჩხვითი სინდრომის გამწვავება, ამიტომ, აუცილებელია სიფრთხილის გამოჩენა რივასტორონის დანიშვნისას აღნიშნული მდგომარეობებისადმი წინასწარგანწყობილ პაციენტებში.
რივასტორონი, ისევე როგორც სხვა ქოლინომიმეტიკები, სიფრთხილით გამოიყენება ანამნეზში ბრონქული ასთმის ან სასუნთქი გზების ობსტრუქციული დაავადებების მქონე პაციენტებში.
რივასტორონის ფარმაკოდინამიკური თვისებების გათვალისწინებით, არ არის სასურველი მისი დანიშვნა სხვა ქოლინომიმეტურ პრეპარატებთან ერთად.
დოზის შერჩევის პერიოდში, ისევე როგორც სხვა ქოლინომიმეტიკების გამოყენებისას, არასასურველი მოვლენები აღინიშნა დოზის მომატებიდან ხანმოკლე დროის განმავლობაში. არასასურველი მოვლენების გამოხატულების ხარისხი შეიძლება შემცირდეს პრეპარატის დოზის შემცირებისთანავე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რივასტორონი უნდა მოიხსნას.
 
ზემოქმედება ავტოტრანსპორტისა და მექანიზმების მართვის უნარზე
რივასტიგმინმა შეიძლება გამოიწვიოს თავბრუსხვევა და ძილიანობა. ალცჰეიმერის დაავადების მქონე პაციენტების ავტომობილისა და მექანიზმების მართვის უნარი რეგულარულად უნდა შეფასდეს მკურნალი ექიმის მიერ.
 
გამოყენება ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში
ორსულებში რივასტორონის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსალოდნელი სარგებელი დედისათვის აღემატება პოტენციურ რისკს ნაყოფისათვის. პრეპარატის გამოყენების პერიოდში ძუძუთი კვება უნდა შეწყდეს.
 
გამოყენება პედიატრიაში
რივასტორონის გამოყენება ბავშვებში შესწავლილი არ არის. ამიტომ, პრეპარატის დანიშვნა ბავშვებში რეკომენდებული არ არის.
 
ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან
როვასტიგმინი მეტაბოლიზდება უპირატესად ჰიდროლიზის გზით ესთერაზების მონაწილეობით. ციტოქრომ P450-ის ძირითადი იზოფერმენტებით პრეპარატი მინიმალურად მეტაბოლიზდება, ამიტომ ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან, რომლებიც მეტაბოლიზდება ამ ფერმენტების მონაწილეობით, ნაკლებად სავარაუდოა.
რივასტორონმა, როგორც ქოლინესთერაზას ინჰიბიტორმა, შეიძლება გააძლიეროს მადეპოლარიზებელი მიორელაქსანტების (სუქცინილქოლინური ტიპის) მოქმედება ნარკოზის დროს.
ჯანმრთელ მოხალისეებში არ გამოვლენილა ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება დიგოქსინთან, ვარფარინთან, დიაზეპამთან და ფლუოქსეტინთან.
 
ჭარბი დოზირება
პრეპარატის შემთხვევითი ჰიპერდოზირება კლინიკურად უმეტეს შემთხვევებში არ გამოვლენილა; თითქმის ყველა ასეთი პაციენტი აგრძელებდა რივასტორონით მკურნალობას.
სიმპტომები: გულისრევა, ღებინება, დიარეა, არტერიული წნევის გამოხატული მომატება, ჰალუცინაციები. ქოლინესთერაზას ინჰიბიტორების ვაგოტონური ეფექტის გათვალისწინებით, არ შეიძლება ბრადიკარდიის და/ან გონების დაკარგვის შემთხვევების გამორიცხვა.
მკურნალობა: ვინაიდან პლაზმიდან რივასტიგმინის ნახევარგამოყოფის პერიოდი შეადგენს დაახლოებით 1 საათს, ხოლო აცეტილქოლინესთერაზას ინჰიბირების ხანგრძლივობა - 9 საათს, უსიმპტომოდ მიმდინარე ჰიპერდოზირებისას რეკომენდებულია რივასტორონის გამოყენებისგან თავის შეკავება შემდგომი 24 საათის განმავლობაში. თუ ჭარბი დოზის მიღებისას აღინიშნება გამოხატული გულისრევა და ღებინება, განხილულ უნდა იქნეს ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენების საკითხი. აუცილებლობის შემთხვევაში ტარდება სიმპტომური თერაპია.
მნიშვნელოვანი ჰიპერდოზირებისას შეიძლება ატროპინის სულფატის გამოყენება, რომლის საწყისი დოზა შეადგენს 0.03 მგ/კგ-ს ი/ვ; შემდგომი დოზა დამოკიდებულია კლინიკურ ეფექტზე. სკოპოლამინის გამოყენება ანტიდოტის სახით რეკომენდებული არ არის.
 
 
 
გამოშვების ფორმა
ხსნარი შიგნით მისაღებად ყვითელი ფერის ფლაკონში 50 ან 120 მლ ხრახნიანი თავსახურით, დოზატორით.
ფლაკონი ფურცელ-ჩანართთან ერთად მოთავსებულია მუყაოს კოლოფში.
 
შენახვის პირობები
ინახება ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, არა უმეტეს 250ჩ ტემპერატურაზე.
დაუშვებელია გაყინვა.
ფლაკონის გახსნის შემდეგ პრეპარატი გამოიყენება 40 დღის განმავლობაში.
 
ვარგისიანობის ვადა
3 წელი წარმოების თარიღიდან.
არ გამოიყენება ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.
 
აფთიაქიდან გაცემის წესი
ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II (გამოიყენება ექიმის დანიშნულებით).
 
მწარმოებელი
სავაჭრო ნიშნისა და რეგისტრაციის მოწმობის მფლობელია კომპანია
“როტაფარმ ლიმიტედი”, დიდი ბრიტანეთი

(ROTAPHARM LIMITED, GREAT BRITAIN)

 
დამზადებულია
კ.ო. “რომფარმ კომპანი ს.რ.ლ.”-ის მიერ, ოტოპენი, ეროილორის ქ. 1ა, რუმინეთი

(S.C. “Rompharm Company S.R.L.”, Otopeni, Eroilor street 1A, Romania).